Key-Visual ProPak Vietnam 2021
Logo ProPak Vietnam 2021

German Pavilion at
ProPak Vietnam 2021

Gian hàng Đức là gì?

10 – 12 November 2021 – Ho Chi Minh City, Vietnam
Triển lãm Chế biến và Đóng gói Quốc tế

Add to my calendar

Due to the global coronavirus pandemic we have to inform you that this event has been postponed!

Vào trang mạng german-pavilion.com bạn có thể dễ dàng:

Tìm thấy các sản phẩm và dịch vụ "made in Germany" / "sản xuất tại Đức" tại gian hàng trưng bày này

Tạo mối liên hệ với các công ty Đức tại hội chợ thương mại này.

Lên kế hoạch thăm gian hàng Đức.

OK

We only use functionally necessary cookies and the web analysis tool Matomo in order to optimally design and continuously improve our website for you. By continuing to use our website, you agree to this. Further information and an objection possibility can be found here: Data protection