Gian hàng Đức là gì?

"German Pavilion" / "Gian hàng Đức" là tên gọi của quần thể các gian hàng kết hợp chính thức của các công ty Đức tại các hội chợ thương mại trên khắp thế giới. Là một nhà triển lãm, các công ty Đức muốn giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của họ dưới nhãn hiệu "made in Germany" / "sản xuất tại Đức".

Trên trang mạng german-pavilion.com bạn sẽ tìm thấy nét tổng quan của phần tham gia của Đức tại các hội chợ thương mại quốc tế. Mỗi dịp tham gia hội chợ thương mại quốc tế đều có trang web thông tin riêng. Ở đó bạn có thể tìm thấy các thông tin chi tiết về các công ty Đức tham gia và các sản phẩm trên màn hình bằng tiếng Anh và ngôn ngữ tương ứng của quốc gia.

  trở lại/ lui/ sau
OK

We only use functionally necessary cookies and the web analysis tool Matomo in order to optimally design and continuously improve our website for you. By continuing to use our website, you agree to this. Further information and an objection possibility can be found here: Data protection