Key-Visual ProPak Vietnam 2021
Logo ProPak Vietnam 2021

German Pavilion at
ProPak Vietnam 2021

Gian hàng Đức là gì?

10 – 12 November 2021 – Ho Chi Minh City, Vietnam
Triển lãm Chế biến và Đóng gói Quốc tế

Add to my calendar

Công ty triển lãm

tôi đang tìm sản phẩm và dịch vụ

Ferdinand Henneken GmbH

Chất lượng cao và dịch vụ trọn đời sản phẩm, thời gian giao hàng ngắn, dịch vụ toàn diện, hỗ trợ từng khách hàng, đạt giá trị tốt nhất cho đồng tiền của khách hàng.

Gian hàng số: F10

Click here if you notice an image that violates copyright or privacy rights.

OK

We only use functionally necessary cookies and the web analysis tool Matomo in order to optimally design and continuously improve our website for you. By continuing to use our website, you agree to this. Further information and an objection possibility can be found here: Data protection